×

Keskeisimmät hankkeemme 2019

Turku Energia on vahvasti sitoutunut Turun kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Vuonna 2019 investoimme uusiutuvaan energiantuotantoon osakkuusyhtiöidemme kautta. Kasvatimme tuulivoiman osuutta sähköntuotannossamme osakkuusyhtiömme Suomen Hyötytuuli Oy:n tekemien tuulivoimalahankkeiden myötä. Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) tekemän savukaasulauhdutininvestoinnin myötä saimme noin 600 kerrostalon lämmönkulutusta vastaavan verran lisää kaukolämpöä polttoaineita lisäämättä.

Haimme TSE:n kanssa rakennuslupaa geotermisen laitoksen rakentamiselle Turkuun Koroisille yhteistyössä energiayhtiö St1:n kanssa. Toteutimme myös asiakkaillemme hankkeita, jotka edesauttavat heidän matkaansa kohti hiilineutraalia huomista, kuten Meyer Turun telakalle toteuttamamme noin 1600 aurinkopaneelin käsittävä aurinkovoimala ja Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy Vasolle toimittamamme sähköautojen latauspisteet.
Tutustu viime vuoden keskeisimpiin energiantuotantohankkeisiimme.

Turku Energia osti TSE:n Naantalin voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitotoiminnan

Turku Energia laajensi käyttö- ja kunnossapitoliiketoimintaansa ostamalla TSE:n Naantalin voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitoliiketoiminnan Fortumilta. Liiketoiminta siirtyi Turku Energialle 1.1.2019. Liiketoimintakaupan myötä Turku Energian henkilöstömäärä kasvoi 67 henkilöllä. Vuoden 2019 alusta Turku Energiaan perustettiin uusi Tuotantopalvelut-liiketoimintayksikkö, joka tuottaa mm. kaikkien Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n laitosten, Naantalin voimalaitoksen, Orikedon biolämpökeskuksen ja Kakolan lämpöpumppulaitoksen käyttö- ja kunnossapitopalvelut.

Naantali_Voimala-130
Meyer aurinkovoimala 2

Turku Energian suurin aurinkovoimala ruokkii Meyer Turun risteilylaivojen rakentamista

Turku Energian toistaiseksi suurin aurinkovoimalahanke valmistui Meyer Turun telakalla syyskuussa. Turku Energia ja Finnwind Oy toimittivat Meyer Turun telakalle 1584 aurinkopaneelin aurinkovoimalan. Voimalan tuottama sähkön määrä vastaa lähes 200 kerrostaloasunnon vuotuista sähköntarvetta ja vähentää yli 100 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Aurinkovoimala tukee Turku Energian ympäristötavoitteita. Kyseessä on Turku Energian toistaiseksi suurin aurinkovoimalahanke.

Voimalan rakennustyöt aloitettiin huhti-toukokuun vaihteessa, ja se valmistui syyskuussa 2019. Aurinkovoimala on Turku Energian omistuksessa ja sen tuottama sähkö käytetään Meyer Turku Oy:n telakalla Turussa. Voimalan toimitti Finnwind Oy.

Turku Energialle lisää tuulivoimaa

Turku Energian tuulivoiman tuotanto kasvoi noin 35 GWh:lla eli 20 000 kerrostaloasunnon tai 2 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta vastaavan määrän osakkuusyhtiönsä, Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulipuistohankkeiden myötä. Tuulisähkön osuus Turku Energian omasta kokonaisvuosituotannosta kasvoi noin 23 prosenttiin.

Hyötytuuli 2
Elli_Ennustaja_autonlataus_600x400

Turku Energia ja Vaso laajensivat yhteistyötään

Turku Energia ja Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy Vaso laajensivat energiakumppanuuttaan. Vaso hankkii jatkossa Turku Energialta uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön ja kaukolämmön lisäksi myös sähköautojen latausasemia. Ensimmäiset latausasemat asennettiin kevään ja kesän 2019 aikana.

Turku Energia haki toimenpidelupaa geotermistä laitosta varten porattaville lämpökaivoille

Turku Energia haki yhteistyössä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n kanssa toimenpidelupaa kahdelle Koroisten alueelle porattavalle, noin 7000 metriä syvälle lämpökaivolle geotermistä laitosta varten.

Turku Energia laati geotermisen laitoksen rakentamisesta Turkuun aiesopimuksen energiayhtiö St1:n kanssa vuonna 2016. Lopullinen päätös laitoksen rakentamisesta Turkuun tehdään Espoossa meneillään olevan St1:n pilottihankkeen käyttöönoton jälkeen. Laitoksessa tuotettu geoterminen energia tulisi Turku Energian käyttöön.
Koroisten sähköaseman yhteydessä sijaitsee myös yksi Turku Energian kaukolämmön vara- ja huipputuotantolaitoksista.

Geoterminen laitos Turkuun tehdään hankkeen toteutuessa yhteistyössä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n kanssa, joka vastaa Turun seudun perusenergiantuotannosta.

koroinen
TSE_savukaasulauhdutin

Savukaasulauhdutin tehostaa energiantuotantoa Naantalissa

Turku Energian osakkuusyhtiö Turun Seudun Energiantuotanto Oy tehosti Naantalin voimalaitoksen energiantuotantoa rakennuttamalla monipolttoaineyksikön yhteyteen savukaasulauhduttimen. Lauhdutin lisää kaukolämmön tuotantotehoa 30 prosenttia eli 60 megawattia (MW) monipolttoaineyksikössä lisäämättä kuitenkaan polttoaineiden kulutusta. Savukaasulauhduttimella tuotettu lämpö korvaa pääosin aiemmin kivihiilellä tuotettua lämpöä, ja vastaa vuositasolla noin 600 kerrostalon kuluttaman lämmön määrää.

Savukaasulauhduttimen toiminta perustuu biopolttoaineiden polton tuottaman kostean savukaasun lauhdutuksesta syntyvän energian hyödyntämiseen. Lauhduttimen avulla saadaan aikaisemmin hukkaan mennyt energia talteen. Lauhduttamalla talteen otettavan energian määrä on vuodessa noin 250–300 gigawattituntia (GWh).

Ekotakuu Lämpö – 100 % uusiutuvaa kaukolämpöä

Turku Energia laajensi tuote- ja palveluvalikoimaansa tuomalla markkinoille mm. Ekotakuu Lämpö -palvelun, jolla asiakas voi ostaa 100 % uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua kaukolämpöä.

Uusiutuvaa kaukolämpöä tuotetaan esimerkiksi Naantalin monipolttoainevoimalaitoksessa, Orikedon biolämpölaitoksessa, Kakolan lämpöpumpuilla ja Luolavuoren pellettilämpölaitoksessa.

Ekotakuu lämpö _600x400jpg