×

Tutustu ympäristöohjelmamme toteutukseen vuoden 2019 aikana

Ympäristöohjelma koskee koko Turku Energiaa ja Turku Energia Sähköverkkoja. Sen valmistelussa on huomioitu henkilöstön ja sidosryhmien antamia palautteita. Ohjelma päivitetään kolmen vuoden välein ja sen toteutumista seurataan kuukausittain yksiköissämme. Uusi ohjelma suunnitellaan vuoden 2020 aikana.

Laadimme kolmen vuoden välein yhtiöllemme uuden ympäristöohjelman, jonka suunnitteluun osallistuvat kaikki yksiköt, ja jossa huomioidaan eri toimintojen ympäristövaikutukset. Kolmevuotisen ohjelman tavoitteet ovat edenneet vuoden 2019 osalta hyvin. Viime vuodelle kirjatuista 41 toimenpiteestä olemme toteuttaneet 33 kappaletta.

Arvioimme ympäristövaikutuksiamme säännöllisesti. Olemme tehneet merkittävimpien vaikutusten vähentämiseksi jatkuvaa työtä esim. uusiutuvan energian, energiatehokkuuden, luonnon monimuotoisuuden ja uusien älykkäiden energiaratkaisujen hyväksi. Ympäristöohjelmaan kirjattujen tavoitteidemme mukaisesti olemme kasvattaneet uusiutuvan energian osuuttamme. Aurinkoenergiahankkeita on viety eteenpäin asiakkaidemme kanssa sekä asentamalla omille Ilpoisten ja Kemppilän sähköasemille aurinkopaneelit omaan käyttöön.

Olemme vieneet eteenpäin myös energiatehokkuussopimuksen velvoitteita, kuten lämpöverkon häviöiden pienentämistä sekä energiakatselmoimme Linnankadun lämpökeskuksen, joka sai myös uuden ympäristöluvan.

Olemme olleet mukana myös edistämässä sähköisen liikenteen käyttöä Turun seudulla uusin latausratkaisuin.

Tutustu vuonna 2019 toteuttamiimme toimenpiteisiin tarkemmin alta:

Edennyt suunnitelmien mukaan

Työn alla