×

Energianhankinta

Turku Energia on tehnyt pitkäjänteisesti työtä fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi uusiutuvilla polttoaineilla. Vuoden 2019 lopussa kaukolämmöstä tuotettiin 61 % (50 %) uusiutuvilla polttoaineilla. Vuoden 2020 loppuun mennessä uusiutuvien osuus on tavoitteena nostaa 70 % ja kivihiilen osuus käytetystä polttoaineesta on vuoden 2020 lopussa vain noin 10 %.

Kaukolämmön alkuperä

Kehitämme energianhankintaamme omien huippu- ja varavoimalaitosten sekä osakkuusyhtiöidemme kautta. Vuoden aikana otettiin merkittäviä askeleita kaukolämmön tuotannon tuottamiseksi ilman kivihiiltä. Turku Energian osakkuusyhtiö Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) rakennutti Naantalin voimalaitoksen monipolttoaineyksikön yhteyteen savukaasulauhduttimen, joka tehostaa energiantuotantoa laitoksella lisäämättä polttoaineiden käyttöä. Lisäksi Turku Energia haki syksyllä 2019 yhteistyössä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n kanssa toimenpidelupaa kahdelle Koroisten alueelle porattavalle, noin 7000 metriä syvälle lämpökaivolle geotermistä laitosta varten. Lopullinen päätös geotermisen laitoksen rakentamisesta tehdään, kun St1:n ensimmäinen geoterminen laitos on valmistunut ja toiminnassa Espoossa.

 

Lämmön hankinnan polttoaineet 2019

Kaukolämpö tuotetaan pääosin Naantalin voimalaitoksessa, Orikedon biolämpökeskuksessa ja Kakolan lämpöpumppulaitoksessa. Huippukuorman aikaan talvipakkasilla sekä perustuotantolaitosten häiriötilanteissa kaukolämpöä tuotetaan näiden lisäksi pelletti- ja öljykäyttöisiä lämpökeskuksilla. Lisäksi Turku Energia hankkii biopolttoaineilla ja hukkalämmöillä tuotettua lämpöä yhteistyökumppaneilta ja asiakkailtaan noin 5 % koko kaukolämmön tarpeesta.

Hankinta ja ominaispäästöt 2019

Lämmön ominaispäästöt / myyty energia 137 kgCO2/MWh (laskettu hyödynjakomenetelmällä)
Kaukojäähdytyksen ominaispäästöt / myyty energia 0 kgCO2/MWh (kaikki kaukojäähdyksen tuotannossa käytettävä sähkö on vihreää sähköä)

Sähköenergian alkuperä

Sähkön alkuperäjakauma on laskettu käyttäen Energiaviraston ilmoittamaa Suomen kansallista jäännösjakaumaa ja Turku Energian hankkimia alkuperätakuita. Kansallista jäännösjakaumaa vuodelta 2019 ei ole vielä julkaistu, tieto päivitetään kesän 2020 aikana. Tämä kuvaa vuoden 2018 tilannetta.

Sähkön alkuperäjakauma on laskettu käyttäen Energiaviraston ilmoittamaa Suomen kansallista jäännösjakaumaa ja Turku Energian hankkimia alkuperätakuita.

Jakauma on laskettu Suomen energiataseen jäännösjakauman ja Turku Energian hankkimien alkuperätakuiden perusteella, Energiaviraston ohjeistuksen mukaisesti. Jäännösjakauma sisältää fossiilisilla polttoaineilla ja ydinvoimalla tuotetun sähkön sekä sen osuuden uusiutuvan sähkön tuotannosta, jota ei ole myyty alkuperätakuina erikseen.

Vuonna 2018 Turku Energian myymän sähkön CO2-ominaispäästöt olivat keskimäärin 146 g/kWh. Käytetyn ydinpolttoaineen kertymä Suomessa vuonna 2018 oli keskimäärin 0,63 mg/kWh.

Turun seudun kaukolämmön päästöt 2012-2019

Laskenta sisältää kaukolämmön hankinnan (oma tuotanto ja osto).

Hiukkaspäästöt v. 2012-2019, t

Hiukkasten ominaispäästö, t/GWh

Typenoksidipäästöt v. 2012-2019, t

Typenoksidien ominaispäästö, t/GWh

Rikkidioksidipäästöt v. 2012-2019, t

Rikkidioksidin ominaispäästö, t/GWh

Hiilidioksidipäästöt v. 2012-2019, t

Hiilidioksidin ominaispäästö, t/GWh