×

Taloudellinen vastuu

Turku Energia toimii taloudellisesti vastuullisesti. Luomme toiminnallamme arvoa niin asiakkaillemme ja yhteiskunnalle kuin omistajallemme Turun kaupungille. Asiakkaitamme ovat pääasiassa kotitaloudet, yritykset ja julkiset palvelut Turun seudulla. Työllistämme noin 340 ammattilaista. Tuemme sponsorointiyhteistyön merkeissä paikallista urheilua, kulttuuria ja yhteiskunnallisia tahoja.

Henkilöstö - Työllistämme 340 ammattilaista

Henkilöstön määrä vuonna 2019 oli keskimäärin 340 (282). Vuoden 2019 alussa Fortumilta liiketoimintakaupalla hankittu Naantalin voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapito -liiketoiminta siirtyi henkilöstöineen Turku Energialle, mikä lisäsi henkilöstön määrää liki 70 ammattilaisella.

Konsernin maksamat palkat vuodelta 2019 olivat 16,6 milj. euroa (13,6 milj. eur). Tulevien vuosien eläköitymiset lisäävät tarvetta järjestellä työtehtäviä uudelleen, lisätä koulutusta ja rekrytoida uutta henkilökuntaa. Eläkevastuu on katettu kunnallisen eläkelain (KuEL) mukaisesti.

Asiakkaat - Tutkitusti toimialan tyytyväisimmät yritysasiakkaat

Turku Energian asiakkaita ovat pääasiassa kotitaloudet, yritykset ja julkiset palvelut Turun seudulla. Konsernin toiminnasta syntyvä arvo asiakkaille muodostuu varmuudesta saada sähköä ja lämpöä hinnaltaan ja laadultaan kilpailukykyisesti, kattavasta sopimusvaihtoehtojen, asiointikanavien sekä laskutustapojen neuvonnasta sekä energian tehokkaaseen käyttöön liittyvästä viestinnästä ja palveluista. Asiakaspalvelun saatavuus ja paikallisuus eri muodoissaan ovat tärkeitä lisäarvoja.

Turku Energia palvelee yritysasiakkaita sähkömarkkinoilla ja tarjoaa asiakkaille erilaisiin tarpeisiin sopivia kokonaisvaltaisia energiaratkaisuja. Turku Energian yritysasiakkaat ovat EPSI Ratingin tekemän Sähkön vähittäismyynti -tutkimuksen mukaan toimialan tyytyväisimpiä ja kuluttaja-asiakkaiden osalta Turku Energia sijoittui kärkikolmikkoon.

Toimittajat - Kestäviä hankintoja

Turku Energia -konsernin hankintoja ohjaavat lainsäädäntö, hyvä hallintotapa ja hyvän liiketoiminnan periaatteet. Turku Energian toimittajaverkostoon kuuluu noin 400 eri alojen toimittajaa. Merkittävä osa konsernin tavaran ja palvelun toimittajista toimii konsernin toimialueella. Vuonna 2019 materiaalien ja palveluiden ostot olivat yhteensä 240,6 milj. euroa (239,9 milj. eur).

Selvitämme, että palveluntoimittajamme ovat rekisteröityneet ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Edellytämme urakoitsijoidemme ja toimittajiemme toimivan vastuullisesti ja lainsäädännön mukaisesti. Valvomme toimittajiemme vastuullisuutta tarvittaessa auditoinneilla. Emme hyväksy harmaata taloutta missään muodossa.

Yhteiskunta ja omistaja - Taloudellinen vaikutus ympäröivään yhteiskuntaan

Vuodelta 2019 Turku Energia -konserni maksoi yhteiskunnalle huomattavan määrän veroja ja maksuja, kuten yhteisö- ja arvonlisäveroja sekä sähköveroja, yhteensä 60,7 milj. euroa (54,2 milj. eur). Vuonna 2019 Turku Energia maksoi omistajalleen Turun kaupungille osinkoa 18 milj. euroa vuoden 2018 tuloksesta.

Sponsorointi - paikallista yhteistyötä

Turku Energia tukee monipuolisesti paikallisten kulttuurin, urheilun ja yhteiskunnallisten tahojen toimintaa. Sponsorointikohteiden valinnassa painotamme yhteistä arvomaailmamme sponsoroitavan kohteen kanssa sekä muita meille tärkeitä tekijöitä kuten ympäristövastuullista toimintaa, lasten ja nuorten huomioimista toiminnassa sekä paikallisuutta.

Vuonna 2019 tuimme erilaisia kohteita 0,2 miljoonalla eurolla (0,2 milj. eur). Sponsorointikohteitamme olivat muun muassa Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin vanhusten ystävätoiminnan tukeminen, Varsinais-Suomen Yrityskylä -hanke, Pidä Saaristo Siistinä ry, Paavo Nurmi Games, TPS:n jääkiekkoseura, Raision Loimu, Aura Golf, Tuto, Turun Musiikkijuhlat ja TPS salibandy.

Tutustu konsernin avainlukuihin 2019