×

Sidosryhmien odotusten tunteminen muodostaa pohjan vuorovaikutteiselle kumppanuudelle

Keskeinen osa toimintaamme on vuorovaikutteinen, avoin ja tiivis yhteistyö eri sidosryhmiemme kanssa niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti. Haluamme olla energiakumppanina asiakkaidemme arjessa ja yhdessä sidosryhmiemme kanssa kehittämässä Turun seudun hyvinvointia. Eri sidosryhmiemme odotusten tunteminen ja niihin vastaaminen muodostaa pohjan luottamukselliselle ja vuorovaikutteiselle yhteistyölle ja kumppanuudelle.

Tunnistamme keskeiset sidosryhmämme säännöllisesti ja arvioimme ja mittaamme työmme laatua toimintamme edelleen kehittämiseksi. Teemme säännöllisesti asiakas- ja henkilöstötyytyväisyystutkimuksia, joilla seuraamme ja mittaamme työmme onnistumista ja poimimme kehityskohteet toimintamme edelleen kehittämiseksi. Kuuntelemme herkällä korvalla saamaamme palautetta.

Viestimme sidosryhmillemme monikanavaisesti. Keskeisimmät kanavat ovat ulkoiset ja sisäiset tiedotteet, Valopilkku-asiakaslehti, sähköiset uutiskirjeet, verkkosivut, Keskeytysinfo-sivu, asiakaspalvelu, sähköposti ja sosiaalisen median kanavat sekä asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet ja -tapaamiset. Häiriötilanteissa viestimme sidosryhmille tiedotusvälineiden, kännykkään ja sähköpostiin tilattavien häiriötiedotteiden, päivystyspuhelimen ja internetin välityksellä.

Teemme laaja-alaista sponsorointiyhteistyötä. Tuemme yhteiskunnallisia kohteita, kulttuuria ja urheilua yhteisen arvomaailman kanssamme omaavien kumppaneiden kanssa. Tavoitteenamme on markkinointinäkyvyyden lisäksi olla mukana paikallisissa tapahtumissa ja toiminnassa Turun seutulaisten omana energiakumppanina.

Teemme myös tiivistä yhteistyötä erilaisten järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa, joiden kautta viestimme ajankohtaisista energiateemoista, energiatehokkuudesta ja vastuullisuusnäkökulmista. Yhteistyössä viranomaisten kanssa kehitämme mm. ympäristö- ja energiakysymyksiä.

Keskeiset sidosryhmämme

Asiakkaat

Etujärjestöt ja asukasyhdistykset

Oma henkilöstö

Omistaja

Viranomaiset, kunnat, valtio ja alan järjestöt

Kansalaisjärjestöt ja poliittiset luottamushenkilöt

Toimittajat ja yhteistyökumppanit

Media

Opiskelijat ja koululaiset

Muut energiayhtiöt