×
liikevaihto-1700x700
liikevoitto-1700x700
bruttoinvestoinnit-1700x700
turkuenergialaisia-1700x700

Turku Energia -konsernin tilinpäätös ja avainluvut

Voit ladata alla olevasta linkistä Turku Energian hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019.

Turku Energian toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 (PDF)

Konsernin avainluvut

2019

2018

2017

2016

2015

Liikevaihto, milj. euroa 276,8 258,7 255,0 255,8 239,6
Liikevoitto, milj. euroa 18,5 15,2 17,8 17,8 10,8
prosentteina liikevaihdosta 6,7 5,9 7,0 7,0 4,5
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj. euroa 23,3 23,2 27,6 26,2 17,2
Tilikauden tulos, milj. euroa 20,1 20,7 24,1 22,7 14,9
Taseen loppusumma, milj. euroa 376,7 391,0 360,9 339,8 315,3
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 16,0 32,2 23,8 15,6 24,9
prosentteina liikevaihdosta 5,8 12,4 10,8 6,1 10,4
Pysyvät vastaavat, milj. euroa 287,8 310,4 288,2 270,7 258,1
Vaihto-omaisuus, milj. euroa 2,4 2,3 2,0 2,2 1,9
Saamiset, milj. euroa 54,7 54,4 53,0 46,5 45,2
Rahat ja pankkisaamiset, milj. euroa 31,8 24,0 17,7 20,4 10,1
Oma pääoma, milj. euroa 156,7 154,5 151,9 145,8 142,3
Oman pääoman tuotto ROE, prosenttia 12,9 13,6 16,2 15,7 10,3
Sijoitetun pääoman tuotto ROI, prosenttia 10,0 10,3 13,5 12,9 9,2
Gearing, prosenttia 63,9 64,8 59,5 45,0 38,5
Omavaraisuusaste, prosenttia 41,6 39,6 42,1 42,9 45,2
Osinko yhteensä, milj. euroa 18,0 18,0 18,0 20,0 18,0
Henkilökunta keskimäärin 339 282 286 287 287