×

År 2019 i tal

Koncernens nyckeltal

2019

2018

2017

2016

2015

Omsättning, mn euro 276,8 258,7 255,0 255,8 239,6
Rörelsevinst, mn euro 18,5 15,2 17,8 17,8 10,8
procent av omsättningen 6,7 5,9 7,0 7,0 4,5
Vinst före extraordinära poster, mn euro 23,3 23,2 27,6 26,2 17,2
Räkenskapsperiodens resultat, mn euro 20,1 20,7 24,1 22,7 14,9
Balansomslutning, mn euro 376,7 391,0 360,9 339,8 315,3
Bruttoinvesteringar, mn euro 16,0 32,2 23,8 15,6 24,9
procent av omsättningen 5,8 12,4 10,8 6,1 10,4
Bestående aktiva, mn euro 287,8 310,4 288,2 270,7 258,1
Omsättningstillgångar, mn euro 2,4 2,3 2,0 2,2 1,9
Fordringar, mn euro 54,7 54,4 53,0 46,5 45,2
Kassa och bank, mn euro 31,8 24,0 17,7 20,4 10,1
Eget kapital, mn euro 156,7 154,5 151,9 145,8 142,3
Avkastning på eget kapital ROE procent 12,9 13,6 16,2 15,7 10,3
Avkastning på sysselsatt kapital ROI procent 10,0 10,3 13,5 12,9 9,2
Gearing, procent 63,9 64,8 59,5 45,0 38,5
Soliditet, procent 41,6 39,6 42,1 42,9 45,2
Dividend sammanlagt mn euro 18,0 18,0 18,0 20,0 18,0
Personalantal i genomsnitt 339 282 286 287 287